บริษัท พีพีอาร์ โปรคลีนไทย จำกัด

บริษัท พีพีอาร์ โปรคลีนไทย จำกัด

เป็นบริษัทที่ให้บริการทำความสะอาดบ้านก่อนเข้าอยู่ ทำความสะอาดบ้าน อาคาร หลังการก่อสร้าง ดำเนินการโดยทีมงานผู้ชำนาญ งานที่มีประสบการณ์ รับทำความสะอาด การทำความสะอาดพร้อมด้วย อุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดอันทันสมัย บริการด้วยความซื่อสัตย์ นอบน้อม บุคลิกภาพดี ผลงานทำความสะอาดที่ผ่านมา อาทิ เช่น โครงการ หมู่บ้านขนาดใหญ่ โครงการคอนโดมิเนียม คลินิกผิวหนัง คลินิกทั่วไป สปา สถานเสริมความงาม โรงพยาบาล โรงงาน บริษัท ห้างร้าน อาคารสำนักงานต่างๆ

บริษัทมุ่งเน้นงานบริการทำความสะอาดที่มากด้วยประสบการณ์ มีความชำนาญและความพร้อมที่จะบริการทำความสะอาดหน่วยงานของลูกค้า ด้วยทีมงานที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการเชิงธุรกิจ มิใช่เป็นเพียงบริษัทรับจ้างทำความสะอาดทั่วไปเท่านั้น โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเรามีความมุ่งมั่นที่คุณภาพของงาน และความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด