ค่าบริการ

Big Cleaning ทำความสะอาดใหญ่

ราคาเริ่มต้น 3,500.00

งานบริการแม่บ้านรายครั้ง

ราคาเริ่มต้น 650.00

งานบริการแม่บ้านรายเดือน

ราคาเริ่มต้น 8,000.00

งานบริการอื่นๆ สอบถามราคาเพิ่มเติม

อีเมล: pprproclean@gmail.com
โทรศัพท์: 02-510-5486, 099-192-5515, 092-896-6636